Charlotte Søeborg Ohlsen, Littlelot, indretning, Møllebjerghave, tegneplader

Børnehuset Møllebjerghave

Sammen med Sille Avlund ny-indrettede vi i 2013/14 Børnehuset Møllebjerghave.
Flere små institutioner var blevet samlet under samme tag, der havde ikke været lagt en overordnet indretningsplan, så derfor var der et meget stort behov for at få ryddet op og få skabt en ny fælles visuel linie i huset, både for at skabe bedre arbejdsforhold og for at få mere "styr" på de forskellige rums funktioner og at få greb om det store samlende fællesrum, som mest af alt bar præg af at være en åben meget larmende legeplads. Indretningen er fokuseret omkring funktionalitet og hygge og på at børnene så vidt muligt skal være selvhjulpne, så alt hvad de har brug for at kunne hente, bringe opbevare osv. skulle tænkes ind i deres behov.

Vi har arbejdet meget bevidst med farver og den psykologiske effekt af disse, samt haft stort fokus på rumindretningens flow, hvordan indretningen påvirker og hjælper til bedre trivsel.

I indretningen indgik også tegning af alfabet og grafisk identitet til de enkelte stuer design af modulopbyggede legemøbler til fællesrummet og parktiske løsninger til ophæng af tegninger, opslagstavler mm. at skabt i sammen hæng med funktionalitet, farver og hensynet til børnenes leg. 

.

..